feedback

Hur väljer du att ta emot feedback?

Feedback påverkar vårt engagemang och gör att vi kan få ut det bästa av varandra och att ta emot feedback är en förmåga som många av oss kan bli bättre på. Vi har olika perspektiv Feedback ges alltid från ett visst perspektiv och är aldrig den fullständiga sanningen om en person eller en situation. Det…
Läs mer