+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Kategori: Psykologisk trygghet

Mångfald

Är olikheter och mångfald en tillgång i team?

Varför är mångfald viktigt för organisationer? Mångfald och inkludering är lönsamt. En studie från McKinsey publicerad 2020 visar exempelvis att de företag som har störst etnisk och kulturell mångfald har 36 procent högre sannolikhet att vara lönsamma jämfört med genomsnittsföretaget i studien. Hur kan vi skapa mångfald och inkludering i praktiken: Hur kan vi öppna…
Läs mer

Avsaknad av psykologisk trygghet

Historien går igen – avsaknad av psykologisk trygghet

1961, året före Kubakrisen. Då hela världen höll andan i rädsla för ett 3:e världskrig. Amerikanerna hade planerat att störta Kubas president Fidel Castro. Det underliggande antagandet var att Castro var så impopulär bland befolkningen att de skulle backa upp den invaderande armén och hjälpa till att störta Castro. Tyvärr höll det antagandet inte alls.…
Läs mer

Gruppdynamik

Gruppdynamik

En sund gruppdynamik och goda relationer är en avgörande förutsättning för att både medarbetare och ledare ska behålla arbetsglädjen och uppleva att de växer och utvecklas med de arbetsuppgifter de utför. Samtidigt är de det som skapar verklig sammanhållning i en grupp. Gruppdynamik är de processer som pågår inom arbetsgruppen, det som gör att en…
Läs mer

Gruppdynamik

Vad utmärker riktigt framgångsrika grupper?

Och hur skapar man bra gruppdynamik? Och hur bygger man som ledare laget där summan av individerna blir mer tillsammans? I team där det råder en positiv dynamik är det mer sannolikt att gruppmedlemmarna arbetar bättre tillsammans, trivs bättre och hanterar olika utmaningar bättre. Detta kan leda till så kallade synergieffekter vilket enkelt kan beskrivas…
Läs mer

Ledarskap in i framtiden

Framtidens ledare behöver vara mindre av superhjältar och mer inkännande. Detta hävdas i en rapport från konsultföretaget BTS, som intervjuat fler än 40 globala toppchefer om framtidens ledarskap. Här är fem faktorer för framtidens framgångsrika ledare, enligt en ny rapport: ✔ Mindre ego: Inser kraften i att inte veta och kunna allt själv – visar…
Läs mer

inlärningszonen

Det är i inlärningszonen som vi utvecklas

Lärande och utveckling sker bäst när vi är utanför vår komfortzon där ditt biologiska system helst undviker att vara. Och det är genom att utmana oss själva och andra som vi kan förflytta oss ut från komfortzonen och in i inlärningszonen: Likgiltighet– Ett team med varken psykologisk trygghet eller drivkraft att prestera kommer att vara…
Läs mer

Starkare team skapar starkare resultat

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet har en stark koppling, inte bara till vår allmänna hälsa och välmående, utan också till ökad kreativitet, tillit och produktivitet. Vad är Psykologisk trygghet? Begreppet psykologisk trygghet är relativt nytt men konceptet är gammalt. Och som har fått förnyad relevans idag efter att Google kommit fram till att detta var den mest avgörande…
Läs mer

Med improvisation för ett levande samtal

Med improvisation för ett levande samtal

David Bowie gjorde något överraskande under en liveintervju på 70-talet. Mitt emot honom sitter en väl förberedd intervjuare och klamrar sig fast vid en handfull papper med alla sina frågor prydligt nedskrivna och ordnade. Bowie och intervjuaren småpratar och skrattar lite innan intervjun börjar. I samma ögonblick som grönt ljus ges för intervjun lutar sig…
Läs mer

Hur kan vi mäta psykologisk trygghet?

Empati för en mänskligare arbetsplats

Närvaro ger oss möjlighet att känna empati och medkänsla för andra (och även oss själva). När vi blir allt bättre på att vara närvarande skapar vi en plattform för intensivt lyssnande som ger oss möjlighet att inte bara höra orden, utan också minsta skälvning eller förändring av intensitet i rösten. Vi kan lägga märke till…
Läs mer

Tillämpad improvisation för ditt team

Tillämpad improvisation för ditt team

Tillämpad improvisation handlar inte om att briljera eller vara rolig. Däremot så handlar det om att öva upp förmågan att vara öppen och sårbar och om att vara mänsklig och operfekt. Dessutom handlar det att bryta barriärer och väldigt snabbt bygga upp en tillit mellan gruppmedlemmarna. Alltså är tillämpad improvisation ett lärande som inspirerar, utbildar…
Läs mer