Tillämpad improvisation för ditt team

Tillämpad improvisation för ditt team

Tillämpad improvisation handlar inte om att briljera eller vara rolig. Däremot så handlar det om att öva upp förmågan att vara öppen och sårbar och om att vara mänsklig och operfekt. Dessutom handlar det att bryta barriärer och väldigt snabbt bygga upp en tillit mellan gruppmedlemmarna. Alltså är tillämpad improvisation ett lärande som inspirerar, utbildar…
Läs mer