+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Det är i inlärningszonen som vi utvecklas

Det är i inlärningszonen som vi utvecklas

inlärningszonen

Lärande och utveckling sker bäst när vi är utanför vår komfortzon där ditt biologiska system helst undviker att vara. Och det är genom att utmana oss själva och andra som vi kan förflytta oss ut från komfortzonen och in i inlärningszonen:

Likgiltighet– Ett team med varken psykologisk trygghet eller drivkraft att prestera kommer att vara motvilliga till att arbeta. Det här teamet kommer inte att uppnå någonting meningsfullt och kan visa en relativt hög omsättning av teammedlemmar.

Komfortzon – Ett team med hög psykologisk trygghet men utan drivkraft för att lyckas kommer att känna sig trygga men kommer inte att nå sin fulla potential. Detta team kan bestå under lång tid eftersom det finns låga incitament till förändring. De kommer uppnå en del av sina mål och de kan internt betrakta sig själva som ett högpresterande team.

Oro – Om ett team har låg psykologisk trygghet men är starkt drivna kan resultatet ofta bli höga nivåer av oro. Detta kan ofta ses i säljteam med hög press där teammedlemmar ställs mot varandra inför resultatet. Dessa team kännetecknas ofta av hög omsättning av teammedlemmar, hög utbrändhet, höga stressnivåer och konflikter.

Inlärningszon – Det optimala teamet befinner sig i denna zon. De känner en stor del av psykologisk trygghet och visar en stark drivkraft att leverera resultat. Det är känt som ”inlärningszonen”, eftersom teammedlemmar har befogenhet att förnya, experimentera och lära av misstag. Detta team kommer att leverera mot sina mål och kommer att uppvisa en låg omsättning av teammedlemmar. Teamet kännetecknas av hög personlig utveckling och de är vana att gå utanför sin komfortzon.

Grupputveckling bortom det invanda och som ger effekt

✔ Jag stödjer din arbetsplats, din organisation, ditt team till en ökad lagkänsla, bättre effektivitet och till ett högre välbefinnande.

✔ Jag erbjuder team och grupputveckling som bjuder in till kreativitet och nytänkande, som öppnar upp för samarbete och som berör något djupt meningsfullt.

✔ Jag tänker annorlunda och jag är en katalysator för förändring och en banbrytare som älskar att skapa och förnya och att utmana status quo.

✔ Jag är specialist på att lyfta fram det bästa ur människor.

Med en bakgrund inom psykologi, coaching, idrott på hög nivå och mångårig erfarenhet av att utveckla människor och team tar jag ett nytt och effektivt förhållningssätt där vi tänjer på alla tänkbara gränser och skapar magi som de flesta bara drömmer om att få göra.

Brutalt äkta, utvecklande och väldigt roligt.

Jag skapar interaktiva upplevelser som bygger motståndskraft och främjar meningsfulla relationer och tillit. Mitt mål är att skapa möjligheter för så många som möjligt att känna sig sedda, hörda och psykologiskt trygga att dela, samskapa och förnya tillsammans.

När alla bjuds in att använda sin röst blir de mer engagerade, produktiva, närvarande, självsäkra, innovativa och kreativa. I sin tur har detta en stark koppling till vår allmänna hälsa och välmående.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.