+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Gruppdynamik

Gruppdynamik

Gruppdynamik

En sund gruppdynamik och goda relationer är en avgörande förutsättning för att både medarbetare och ledare ska behålla arbetsglädjen och uppleva att de växer och utvecklas med de arbetsuppgifter de utför. Samtidigt är de det som skapar verklig sammanhållning i en grupp. Gruppdynamik är de processer som pågår inom arbetsgruppen, det som gör att en grupp tar sig framåt och arbetar efter uppsatta mål. Det är omedvetna, psykologiska krafter som påverkar riktningen för en grupps beteende och prestation. Och det kan liknas som undervattensströmmar i havet. Som kan bära båtar i en annan riktning än den de tänker segla.

Gruppdynamik

Vilka olika faktorer kan påverka gruppdynamiken?

Förutom familj och vänner är ens relation med kollegorna bland dom viktigaste i livet. Och som alla  relationer i livet ska saker som kommunikation, förståelse och konflikthantering kunna fungera även med dom man jobbar med.

Att skapa en sund gruppdynamik kräver en fokuserad insats. Framför allt kräver det en uppgörelse med den utbredda uppfattningen att samarbete och arbetsklimat är något som faller sig naturligt. Det första steget i att utveckla och förbättra en grupps samarbetsklimat är att gruppen bestämmer sig för en form av självrannsakan, och strävar efter att identifiera de mönster och den dynamik som utspelar sig. Gruppens dynamik har rötter i konkreta interaktioner mellan individer, så det är inte bara gruppens mönster, utan individens bidrag till mönstren som måste upptäckas och ta personligt ansvar för.

Dynamiken i en grupp kan vara positiv och den kan vara destruktiv. Till exempel när dynamiken förbättrar gruppens övergripande prestation och/eller får ut det bästa av enskilda gruppmedlemmar. Den kan också vara destruktiv. Till exempel när det orsakar improduktiva onödiga konflikter och hindrar gruppen från att nå sina mål.

Det finns en hel del forskning om positiv gruppdynamik och vad som krävs för att bygga ett förstklassigt team. Låt oss få en djupare förståelse genom att titta på googles projekt Aristoteles.

Google är en av de mest kända och högpresterande organisationerna där ute idag, så det är vettigt att de skulle titta närmare på vad som skapar ett bra team.

Project Aristoteles, baserat på citatet från den berömda filosofen med samma namn som sa: ”Helheten är större än summan av dess delar.”

Googles mål för forskningsprojektet var enkelt: att ta reda på vad som gör ett team effektivt på Google. Google bestämde sig för att se om de kunde finna nycklarna till ett teams framgång och bygga det perfekta teamet.

Projekt Aristoteles startade 2012. Innan detta försök hade Google redan spenderat miljontals dollar under decennier för att försöka bygga det perfekta teamet och förstå teamets effektivitet. När dessa initiativ gav otillräckliga resultat föddes Project Aristoteles.

Forskarna hittade fem ingredienser för en positiv gruppdynamik

Gruppdynamik avser hur en organisations medlemmar arbetar tillsammans för att få saker gjorda. Typiskt lägger organisationer mycket tid och energi på att sätta upp och sträva efter att nå mål, men tar inte mycket hänsyn till vad som händer mellan och till gruppens största resurs – dess medlemmar. Samtidigt som man arbetar hårt för att uppnå resultat är det viktigt att medlemmarnas behov tillgodoses. Följande områden ses som avgörande för att ska en positiv gruppdynamik.

Psykologisk trygghet: Kan vi ta risker i det här laget utan att känna oss osäkra eller generade?

Pålitlighet: Kan vi lita på varandra och att vi utför vårt arbete med hög kvalitet och i tid?

Struktur och tydlighet: Är mål, roller och genomförandeplaner för vårt team tydliga?

Meningen med arbetet: Arbetar vi med något som är personligt viktigt för var och en av oss?

Effekten av arbetet: Tror vi i grunden att det arbete vi utför spelar någon roll?

Eftersom psykologisk trygghet visade sig vara den viktigaste faktorn för att skapa effektiva team är frågan om hur man skapar psykologisk trygghet i teamet intressant för chefer. Du kan läsa mer om det här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.