+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Hur väljer du att ta emot feedback?

Hur väljer du att ta emot feedback?

feedback

Feedback påverkar vårt engagemang och gör att vi kan få ut det bästa av varandra och att ta emot feedback är en förmåga som många av oss kan bli bättre på.

Vi har olika perspektiv

Feedback ges alltid från ett visst perspektiv och är aldrig den fullständiga sanningen om en person eller en situation. Det är ett uttryck för någon annans upplevelse av dig och du bestämmer själv hur du väljer att ta emot feedback.

När du får feedback, lyssna nyfiket oavsett hur feedbacken är formulerad. Om du får höra något du inte känner igen, gå inte in i försvarsposition, utan be istället om mer detaljer – gärna med sakliga iakttagelser och exempel.

Den som ger dig feedback. Vad menar hen? Ställ frågor och var genuint nyfiken, det öppnar upp för dialog, kunskap och nya världsbilder som du kan använda för att hitta nya perspektiv. Det är viktigt att förstå varför människor uppfattar saker olika och argumenterar för sina åsikter. Det betyder också att det inte bara finns en ”sanning”.

Lyssna för att förstå

Det finns få saker som binder samman människor starkare än när de lyssnar på varandra. Att vara fullt närvarande och lyssna med alla sina sinnen är den största gåvan man kan ge till en annan människa. När du verkligen lyssnar stärker du din relation till den som ger dig feedback och samtidigt ökar du chansen att få fler bra samtal.

Feedback kan främja din utveckling och göra dig ännu bättre. Och ju bättre du är på att ta emot feedback, desto mer sannolikt är det att du får ut det bästa av dig själv och andra. Så se feedback som en gåva!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.