+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Intressanta inlägg

Mångfald

Är olikheter och mångfald en tillgång i team?

Varför är mångfald viktigt för organisationer? Mångfald och inkludering är lönsamt. En studie från McKinsey publicerad 2020 visar exempelvis att de företag som har störst etnisk och kulturell mångfald har 36 procent högre sannolikhet att vara lönsamma jämfört med genomsnittsföretaget i studien. Hur kan vi skapa mångfald och inkludering i praktiken: Hur kan vi öppna…
Läs mer

Avsaknad av psykologisk trygghet

Historien går igen – avsaknad av psykologisk trygghet

1961, året före Kubakrisen. Då hela världen höll andan i rädsla för ett 3:e världskrig. Amerikanerna hade planerat att störta Kubas president Fidel Castro. Det underliggande antagandet var att Castro var så impopulär bland befolkningen att de skulle backa upp den invaderande armén och hjälpa till att störta Castro. Tyvärr höll det antagandet inte alls.…
Läs mer

feedback

Hur väljer du att ta emot feedback?

Feedback påverkar vårt engagemang och gör att vi kan få ut det bästa av varandra och att ta emot feedback är en förmåga som många av oss kan bli bättre på. Vi har olika perspektiv Feedback ges alltid från ett visst perspektiv och är aldrig den fullständiga sanningen om en person eller en situation. Det…
Läs mer

Hur kommer det sig att vissa grupper blir till mer än summan av de som ingår i gruppen?

Det handlar om hur små saker kan orsaka stora förändringar. Om hur små ögonblick av sociala förbindelser och gemenskap gör verklig skillnad. Som exempelvis: – Ögonkontakt– Fysisk beröring (skaka hand, kramar, en hand på axeln)– Korta, energiska utbyten (ordväxlingar)– Vi är nyfikna och ställer frågor om varandra.– Intensivt och aktivt lyssnande– Humor och skratt– Vi…
Läs mer

Gruppdynamik

Gruppdynamik

En sund gruppdynamik och goda relationer är en avgörande förutsättning för att både medarbetare och ledare ska behålla arbetsglädjen och uppleva att de växer och utvecklas med de arbetsuppgifter de utför. Samtidigt är de det som skapar verklig sammanhållning i en grupp. Gruppdynamik är de processer som pågår inom arbetsgruppen, det som gör att en…
Läs mer

Grupputveckling

Grupputveckling

Grupputveckling innebär att bygga ett bra team där alla individer i gruppen kommer till sin rätt. I arbetslivet används arbetsgrupper och team av olika slag för att lösa uppgifter och fatta beslut, såsom ledningsgrupper, projektgrupper och tvärvetenskapliga team. Hur grupperna fungerar är helt avgörande för att förverkliga den potential som grupparbetet är tänkt att ge.Om…
Läs mer

Gruppdynamik

Vad utmärker riktigt framgångsrika grupper?

Och hur skapar man bra gruppdynamik? Och hur bygger man som ledare laget där summan av individerna blir mer tillsammans? I team där det råder en positiv dynamik är det mer sannolikt att gruppmedlemmarna arbetar bättre tillsammans, trivs bättre och hanterar olika utmaningar bättre. Detta kan leda till så kallade synergieffekter vilket enkelt kan beskrivas…
Läs mer

Ledarskap in i framtiden

Framtidens ledare behöver vara mindre av superhjältar och mer inkännande. Detta hävdas i en rapport från konsultföretaget BTS, som intervjuat fler än 40 globala toppchefer om framtidens ledarskap. Här är fem faktorer för framtidens framgångsrika ledare, enligt en ny rapport: ✔ Mindre ego: Inser kraften i att inte veta och kunna allt själv – visar…
Läs mer

inlärningszonen

Det är i inlärningszonen som vi utvecklas

Lärande och utveckling sker bäst när vi är utanför vår komfortzon där ditt biologiska system helst undviker att vara. Och det är genom att utmana oss själva och andra som vi kan förflytta oss ut från komfortzonen och in i inlärningszonen: Likgiltighet– Ett team med varken psykologisk trygghet eller drivkraft att prestera kommer att vara…
Läs mer

Starkare team skapar starkare resultat

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet har en stark koppling, inte bara till vår allmänna hälsa och välmående, utan också till ökad kreativitet, tillit och produktivitet. Vad är Psykologisk trygghet? Begreppet psykologisk trygghet är relativt nytt men konceptet är gammalt. Och som har fått förnyad relevans idag efter att Google kommit fram till att detta var den mest avgörande…
Läs mer