+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Med improvisation för ett levande samtal

Med improvisation för ett levande samtal

Med improvisation för ett levande samtal

David Bowie gjorde något överraskande under en liveintervju på 70-talet. Mitt emot honom sitter en väl förberedd intervjuare och klamrar sig fast vid en handfull papper med alla sina frågor prydligt nedskrivna och ordnade. Bowie och intervjuaren småpratar och skrattar lite innan intervjun börjar.

I samma ögonblick som grönt ljus ges för intervjun lutar sig Bowie fram, tar tag i intervjuarens papper och river dem i tusen bitar. Intervjuaren är tydligt skakad. Och nu då? Bowie ser nöjd ut.

Samtal som är för strukturerade bromsar utvecklingen

Trött på att alltid få samma frågor – och ge samma svar – har han försökt skapa utgångspunkten för ett mer levande och spontant samtal. En rörelse ut i det okända för att öka chanserna att skapa något nytt.

Vad är ett levande samtal och vad är ett dött samtal?

Många organisationer har utvecklat mycket strukturerade sätt att hålla möten som skapar så kallade ”dead talks”. Samtalen kännetecknas typiskt av en hög grad av förutsägbarhet och stabilitet, så att man kan kontrollera slutsatser och resultat. Man kan hävda att sådana samtal (omedvetet) är ett sätt att försvara sig mot komplexitetens osäkerhet och oro.

Om man däremot vill ha samtal med förändringspotential kräver det en annan sorts interaktion. En samtalsform där man lyckas omfamna oförutsägbarheten och använda den som utgångspunkt för organisationsutveckling. Här är det ledarens roll att skapa ramarna för samtal som annars inte skulle äga rum. Att öppna upp utrymme för gemensamt reflexivt utforskande, samtidigt som man säkerställer möjligheten till ett spontant svar på varandras bidrag.

✔ Rätt tänkesätt – var öppen, närvarande och redo att möta vad som helst – släpp tanken att du behöver ha kontroll. Var istället med det som är och låt det vara, och håll ett öga på hur saker och ting organiskt växer ”av sig själva”.

✔ Skippa rutinmässiga svar och utmana etablerade maktstrukturer. Gör det legitimt att det sägs och tänks tankar som det normalt inte gör.

✔ Ta utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter – och hjälp dem att behålla det fokuset löpande, även om det är svårt. De flesta tenderar att vilja fokusera på det abstrakta och allmänna (eftersom det är ofarligt).

✔ Det kan därför ofta vara betydligt svårare att prata om konkret levt liv och våra upplevelser och tolkningar av det, eftersom våra konkreta upplevelser innehåller osäkerhet, sårbarhet och tvivel.

✔ Lek med din egen roll . Kliv till exempel in och ut ur rollen som den som ställer nyfikna frågor, är tyst, ger sin egen åsikt och upplever, provocerar, vågar vara ouppklarad osv.

✔ Ha modet att säga ja till det oplanerade – det krävs mod att jobba med levande samtal – modet att våga lämna det inövade, det strukturerade och förutsägbara för att ta steget ut i det okända.

Grupputveckling bortom det invanda och som ger effekt

✔ Jag stödjer din arbetsplats, din organisation, ditt team till en ökad lagkänsla, bättre effektivitet och till ett högre välbefinnande.

✔ Jag erbjuder team och grupputveckling som bjuder in till kreativitet och nytänkande, som öppnar upp för samarbete och som berör något djupt meningsfullt.

✔ Jag tänker annorlunda och jag är en katalysator för förändring och en banbrytare som älskar att skapa och förnya och att utmana status quo.

✔ Jag är specialist på att lyfta fram det bästa ur människor.

Med en bakgrund inom psykologi, coaching, idrott på hög nivå och mångårig erfarenhet av att utveckla människor och team tar jag ett nytt och effektivt förhållningssätt där vi tänjer på alla tänkbara gränser och skapar magi som de flesta bara drömmer om att få göra.

Brutalt äkta, utvecklande och väldigt roligt.

Jag skapar interaktiva upplevelser som bygger motståndskraft och främjar meningsfulla relationer och tillit. Mitt mål är att skapa möjligheter för så många som möjligt att känna sig sedda, hörda och psykologiskt trygga att dela, samskapa och förnya tillsammans.

När alla bjuds in att använda sin röst blir de mer engagerade, produktiva, närvarande, självsäkra, innovativa och kreativa. I sin tur har detta en stark koppling till vår allmänna hälsa och välmående.