+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Tillämpad improvisation för ditt team

Tillämpad improvisation för ditt team

Tillämpad improvisation för ditt team

Tillämpad improvisation handlar inte om att briljera eller vara rolig. Däremot så handlar det om att öva upp förmågan att vara öppen och sårbar och om att vara mänsklig och operfekt. Dessutom handlar det att bryta barriärer och väldigt snabbt bygga upp en tillit mellan gruppmedlemmarna. Alltså är tillämpad improvisation ett lärande som inspirerar, utbildar och underhåller. Långt ifrån det standardiserade och det tråkiga.

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen handlar väldigt mycket om mod. Om att våga ta plats och göra sin röst hörd. En arbetsplats där människor är bekväma med att uttrycka sig och vara sig själva.

Psykologisk trygghet skapar du genom att främja ett klimat med respekt, tillit och öppenhet där alla kan lyfta oro och förslag utan att vara rädda för repressalier. Du gör det genom att vara ödmjuk och visa din sårbarhet.

Tillämpad improvisation för din grupp

Tillämpad improvisation – ett intressant sätt att utvecklas på

Bland det svåraste i förändringsarbetet är att ändra vanor och skapa nya beteenden. Alltså räcker det inte enbart med kunskap för att ändra beteende, det behövs också träning.

Det finns mycket forskning och kunskap om hur man får till ett bra samarbete och skapar en psykologisk trygghet på arbetsplatser. Men det är desto svårare att verkligen gå från ord till handling.

Tillämpad improvisation har visat sig att vara en utmärkt metod för att snabbt skapa kreativa grupper med hög tillit vilket innebär att vi vågar skapa utan rädsla för att misslyckas. Vi lär oss att samarbeta och den viktiga egenskapen att lyssna på varandra.

En metod som har förändrat dynamiken i tusentals grupper

Vad tror du händer med gruppen när ni får:

 • För det första får skratta tillsammans?
 • För det andra får utmana er själva tillsammans?
 • Samtidigt som ni får lyckas och misslyckas tillsammans?
 • Slutligen får vara totalt närvarande tillsammans och verkligen lyssna på varandra?

Många fördelar med tillämpad improvisation

 • Ni skapar tillit och acceptans
 • Varpå engagemanget ökar
 • Ni fördjupar era relationer
 • Vilket innebär betydligt bättre samarbete i gruppen
 • Ni tränar upp er förmåga att fokusera
 • Vilket innebär att ni tränar upp ert lyssnade
 • Bjuder in till kreativitet och nytänkande
 • Berör något djupt meningsfullt

Med tillämpad improvisation tränar ni upp förmågan att:

 • Anpassa er till ständigt föränderliga omständigheter
 • Samtidigt vara modiga och sårbara
 • Se saker från nya perspektiv
 • Därefter acceptera andras idéer och synpunkter
 • Kommunicera verbalt och icke-verbalt
 • Ta risker och övervinna rädsla för misslyckande
 • Vara öppna för andras idéer, stödja dem och bygga vidare på dem
 • Lösa problem på nya och spännande sätt

Välkommen till ett kraftfullt och nyskapande lärande.

Workshopen som vi erbjuder är väldigt effektiv. Det är ett lärande som inspirerar, utbildar och underhåller. Långt ifrån det standardiserade och det tråkiga.

Samtidigt är vår utbildning baserad på forskningsbaserade resultat, inom psykologi, kommunikation och samarbete och är förankrad i tillämpad improvisation (applied improvisation).

Det finns inga böcker, inga föreläsningar, inga poddar, ingen coaching, eller teamövningar som kan mäta sig med detta. Du kommer att bli förvånad på hur effektivt och roligt det är.

Vi flyttar deltagarna ut ur komfortzonen och in i inlärningszonen utan att det blir obehagligt. Och säkerställer en säker och bekväm inlärnings- och utvecklingsmiljö.

Vi tror att de positiva effekter som tillämpad improvisations träning har på team som relationsskapande, samarbete, kreativitet och samskapande är omätbara – vilket gör det till det mest effektiva sättet att skapa ett psykologiskt tryggt team.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.