+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Utbildare med lång erfarenhet och stort engagemang!

Jag utvecklar individer, team & grupper

Med lång erfarenhet och med stort engagemang utvecklar jag individer och team på företag och i organisationer. Mitt mål är hålla de mest utvecklande och lustfyllda utbildningarna som du varit på.

Coacha med ACT

Teamutvecklaren har en viktig roll för förändring

Världen ropar efter meningsfulla, psykologiskt trygga och lärande arbetsplatser. Där man som människa inte behöver dölja sina svagheter, sina misstag, sina tvivel eller sina osäkerheter.
Om vi som teamutvecklare ska kunna bidra till denna utveckling måste vi utveckla vår självkännedom och förmåga att hantera vår sårbarhet.
Då kan vi visa vägen och prata om det väsentliga. Då använder vi teorier och metoder på rätt sätt där fokus ligger på att vara mänskliga. Först då kommer vi att kunna bryta barriärer och skapa verklig tillväxt.

En hängiven grupputvecklare med passion för improvisation 

Bland det svåraste i förändringsarbetet är att ändra vanor och skapa nya beteenden. Det räcker inte med enbart kunskap för att ändra beteenden, det behövs träning.

Tillämpad Improvisation (Applied Impro) är en oslagbar metod för att träna värdefulla färdigheter som kommunikation, samarbete, tillit, innovation, kreativitet, problemlösning och ledarskap.

Till det adderar jag det senaste inom personlig utveckling, fullkomlig närvaro och 100% engagemang. Allt för att ge just ditt team en unik upplevelse som tar er ur inkörda hjulspår och skapar varaktig förändring.