+46703760780
hans.akersten@outlook.com

Vad är Applied Improvisation?

För ett transformativt lärande

Applied Improvisation

Improvisation som metod för utveckling vinner terräng i dessa tider – och det med goda skäl, då det är oerhört relevant för alla ledare som drömmer om att skapa team där människor vågar agera, vågar ta ansvar för misstag, vågar tänka kreativt, lyfta nya idéer och våga ge och begära feedback.

Coacha med ACT

Evidensbaserad

Applied Improvisation är ett effektiv metod för förändring och som sprids som en löpeld genom världen.

De positiva effekter som improvisations träning har på individer och team som relationsskapande, samarbete, kreativitet och samskapande är omätbara – vilket gör det till det mest effektiva sättet att utveckla oss människor. 

Det leder till att vi vågar öppna upp, lyssna på andras perspektiv, visa oss sårbara, testa halvfärdiga idéer och vågar misslyckas. I organisationen skapar det en trygghet, förbättrat samarbete, inkludering, ökat lärande och innovation. Allt detta sammanlagt skapar ett resultat som syns på sista raden.

Det finns inget som kan mäta sig med detta. Du kommer att bli förvånad på hur effektivt och roligt det är.

3 anledningar till varför detta är en bra investering:

1

Stärkta relationer

Ni kommer att skapa unika interaktioner och långvariga minnen som stärker er relation och skapar ömsesidig respekt. Vi får sällan chansen att låta oss misslyckas, vara sårbara och öppet erkänna att vi inte vet vad vi ska göra eller säga i en situation. Improvisation ger oss inte bara den chansen, det kräver att vi går in i det okända, och teamet kommer snabbt att inse att saker är mycket roligare och givande med ömsesidigt stöd från varandra. Det är helt enkelt lättare att kommunicera med någon som har visat och delat sin sårbarhet, sin ödmjukhet och som du har misslyckats och lyckat tillsammans med. Det är vad denna workshop ger dig möjlighet att uppleva.

2

Evidensbaserad

Till skillnad från de flesta andra metoder är ACT stadigt förankrad i forskningen. Mer än 200 vetenskapliga studier har genomförts på ACT och den blir därför snabbt alltmer populär bland coacher runt om i världen.Detta är en workshop som bjuder in till kreativitet och nytänkande. Som öppnar upp för samarbete och som berör något djupt meningsfullt.Det är en intensiv workshop där vi lär ut en kombination av teori, praktiska övningar och reflektion och alla deltagare är aktivt involverade under hela workshopen.

3

ACT fungerar när allt annat misslyckas

Det är en metod som blir alltmer populär bland coacher runt om i världen mycket tack vare att den skapar varaktiga förändringar hos alla som kommer i kontakt och tar till sig ACT.

Utveckling för alla Från ingenjörer på teknikbolag till kommunanställda ekonomer.

Ett lärande som inspirerar, utbildar och underhåller och som har förändrat dynamiken i tusentals grupper och team!

Lång och bred erfarenhet

Improvisation kan kännas skrämmande för vissa. Men det är inte så farligt som det låter. För vi är alla människor med tankar, känslor och rädslor. Improvisationen river murarna mellan oss. Den förlöser. Skapar band. Bygger upp. Och ut på andra sidan kommer någonting nytt. Någonting bättre. Med mig som lyhörd vägledare och sina engagerade kollegor runt sig i en energisk och trygg miljö får varje individ utrymme att bli sitt bästa jag. Den blyga blommar ut. Den dominanta börjar lyssna. Den tystlåtna öppnar upp. Den skeptiska ser möjligheter. Tillsammans bildar de en trygg enhet där idéerna sprutar och ser och hör varandra. Helt enkelt ett team som är mer än summan av sina delar. Betydligt mer.

Lär dig grunderna i ACT

Med det senaste inom personlig utveckling och med tillämpad improvisation som grund utmanas och utvecklas vi tillsammans.

Resultatet? Mer tillit, trygghet, högre engagemang, stärkta relationer och en bättre kommunikation